تماس با ما

شرکت بازرگانی دشت خزر

آدرس: آق قلا - گلستان - ایران

 

تلفن: 34528026-017

فکس: 34529510-017

 

 

 

موبایل

آقای توسلی

  +98 9112707437

  +98 9918797437

+98 9919842770

آقای قربانی

  +98 9359042725

  +98 9113693239