siman-mazandaran.jpg

شرکت سیمان مازندران بعنوان تنها شرکت تولیدی در سطح استان مازندران که مفتخر به دریافت تندیس واحد نمونه کیفیت در سال 99 شده است.

 

 سيمان پرتلند نوع يك

سيمان پرتلند معمولي براي مصارف عمومي در ساخت بتن يا ملات بكارمي رود . اين نوع سيمان به سه كلاس 325-1 ، 425-1 ، 525-1 تقسيم بندي مي شود. شرکت سيمان مازندران توانايي توليد هر سه نوع 325-1 ، 425-1 و 525-1 دارد. اعداد 325، 425 و 525 معرف مقاومت فشاري28 روزة سيمان برحسب Kg/Cm2 مي باشند. مقاومت فشاري سيمان در آزمايشگاه كارخانجات در سنين 2 ، 3 ، 7 و 28 روزه اندازه گيري مي شوند. در مورد اكثر سيمانها مشخصة مقاومت فشاري از مهمترين فاكتورهاست. مقاومت فشاري سيمان قطعاٌ نقش عمده اي در استحكام و قدرت يك بنا دارد . بنابر اين بكار بردن سيمان با مقاومت فشاري بالاتر منجر به ساخت ساختمان و يا بناي محكم تر مي گردد. ضمن اينكه در شرايط مساوي استفاده از سيمان با مقاومت فشاري بالاتر مقدار زيادي در مصرف سيمان صرفه جويي خواهد شد. مهمترين کاربرد اين نوع عبارتند از :

کارهای عمومی ساختمان، بتن های مسلح (فونداسيون ، ستون و ... )، جاده سازی ، بتن پياده روها، بتن باند فرودگاه ، ساختمانهای پيش ساخته، بتن آماده، پل سازی، سد سازی، لوله های بتنی، قالبهای بتنی تونل ها، نگهدارنده های ريل آهن

 

سیمان پرتلند نوع دو

1- به عنوان سيمان پرتلند اصلاح شده ، مصرف ويژة آن در ساخت بتن هائي است كه حرارت هيدراتاسيون متوسط براي آنها ضرورت داشته و حملة سولفاتها به آنها در حد متوسط باشد. اين سيمان در مقايسه با سيمان تيپ يک حرارت کمتری توليد می کند ، به دلیل سرعت پایین هیدراتاسیون سرعت گیرش سیمان پرتلند تیپ ۲ کندتر از سیمان تیپ ۱ میباشد. بنابر اين می توان در ساخت سازه های نسبتاً حجيم ، پايه پلها ، ديوارهای حائل سنگين و بتن ريزی در هوای گرم از اين نوع سيمان استفاده نمود.

 2- به دليل پايين تر بودن فاز آلومينات در اين سيمان، در جاهائی که لازم است در برابر حمله سولفاتها اقدامات احتياطی به عمل آيد ، مانند زهکشی که غلظت سولفات آبهای زير زمينی در آنها بالاتر از حد معمول است ولی به طور شديد نباشد از اين نوع سيمان استفاده می شود.

 3-از ویژگیهای ممتاز سیمان تیپ دو تولیدی شرکت سیمان مازندران، مقاومت نهایی بسیار بالای آن،نسبت به دیگر شرکتها می باشد . از دیگر موارد کاربرد این سیمان در :کارهای عمومی ساختمان، بتن های مسلح ، جاده سازی ، پياده روها، بتن باند فرودگاه ، ساختمانهای پيش ساخته، بتن آماده، پل سازی، سد سازی، لوله ها و قالبهای بتنی... می باشد.

 

سیمان پرتلند نوع سه

به عنوان سيمان با مقاومت اولية زياد ( High Early Strength ) يا سيمان زودگير در شرايطي كه مقاومت اولية زياد بتن مورد نظر باشد ، بكار مي رود . به دليل بالا بودن فاز C3S (سه کلسيم سيليکات )گرماي هيدراتاسيون اين نوع سيمان نيز بالا مي باشد و لذا مي توان از اين سيمان در هواي سرد زمستان استفاده كرد. اين سيمان تقريباً اجزای اوليه سيمان تيپ يک را دارد . با اين تفاوت که به نسبت نرم تر می باشد و به همين جهت گيرش سريع تری دارد . کاربرد های اين نوع سيمان عبارت است از :

1- ساختمان سازي تجاري که نياز به باز کردن سريع تر قالبها دارد
2- کارگاه های بلوک سازی ، تيرچه بلوک ، توليد لوله های الياف سيمانی ، قطعات پيش ساخته ، موزاييک سازی و ساير صنايع که نياز به جمع کردن سريع تر محصولات خويش دارند.
3- کاهش زمان عمل آوری بتن در آب و هوای سرد
4- سخت شوندگی سريع و مقاومت برتر آن نسبت به سيمانهای معمولی امکان تسريع در عمليات بتن ريزی و کاهش هزينه های جانبی را در بر دارد.
5- در تعميرات فوری ، مثلاً تعمير قسمتی از سازه هايي که بايد سريعاً مورد بهره برداری قرارگيرند ، اين سيمان کاربرد زيادی دارد و موجب می شود بتن سريعاً به مقاومت مورد نظر رسيده و ظرف مدت کوتاهی مورد بهره برداری قرار گيرد.
6- حداقل مقاومت فشاری اين سيمان در سنين 1 و 3 روزه طبق استاندارد ملی ايران به ترتيب 125 و 240 کيلوگرم بر سانتی مترمربع بوده و مقاومت فشاری محصولات اين شرکت در سنين 1 و 3 روزه بطور ميانگين معادل 135 و 280 کيلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد.

 

سيمان پرتلند پوزولاني

خواص کاربردی سيمان پرتلند پوزولاني

پوزولان چيست ؟

پوزولانها از لحاظ تركيب شيميايي ، مواد سيليسي يا سيليسي – آلوميناتي هستند كه حالت اسيدي و ميل تركيبي زيادي با آهك دارند . اين مواد به تنهايي قابليت چسبانندگي ندارند ( يا خيلي كمي دارند ) ولي پودر آنها در حضور رطوبت ، در دماهاي متعارف با هيدروكسيد كلسيم (Ca(OH)2) تركيب شده و موادي با قابليت چسبندگي و چسبانندگي ايجاد مي نمايند.

سيمان پوزولانی چيست ؟

براي توليد سيمان پوزولاني مخلوطي از كلينكر سيمان پرتلند همراه با مواد پوزولاني در آسياب سيمان پودر مي شوند و به نام سيمان پوزولاني عرضه مي شود .بر اساس استاندارد ملي ايران به شمارة 3434 به دو دستة زير تقسيم مي شود:

الف - سيمان پرتلند پوزولاني

در اين نوع سيمان مادة پوزولاني حداقل 5 % و حداكثر 15% وزني سيمان پرتلند پوزولاني را تشكيل ميدهد . اين سيمان براي مصارف عمومي در ساخت ملات يا بتن بكار مي رود و با نشانة ( پ . پ ) عرضه مي گردد .

ب- سيمان پرتلند پوزولاني - ويژه :

در اين نوع سيمان مادة پوزولاني حداقل 15 % و حداكثر 40% وزني سيمان پرتلند پوزولاني را تشكيل ميدهد.اين سيمان داراي مشخصات زير مي باشد و با نشانة (پ. پ . و) عرضه ميگردد .
شرت سيمان مازندران با انجام آزمايشات متعدد و با استفاده از پوزولان فعال و تاييد شده توسط كارشناسان محترم انجمن صنفی کارفرمايان صنعت سيمان و وزارت صنايع و معادن اقدام به توليد آزمايشی سيمان پرتلند پوزولاني نمود و پس اخذ نمونه های مختلف توسط كارشناسان محترم اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتی استان مازندران موفق به اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد برای توليد اين نوع سيمان شده و توانايی توليد و عرضه اين سيمان را به بازار دارد .

ويژگيهای سيمان پرتلند پوزولانی - حرارت ناشي از آبگيري ( حرارت هيدراتاسيون ) آن كم است .
- در برابر املاح شيميايي مقاوم است .
- در روزهاي اوليه ( تا سه روز ) مقاومت فشاري كمي دارد ولی مقاومت نهايي آن بالا می باشد.
اين سيمان معمولاٌ براي ساخت بتن هاي حجيم و مواردي كه بتن با شرايط تهاجم شيميايي روبرو است بكار مي رود.

 

سيمان پرتلند سنگ آهكی

شركت سيمان مازندران به جهت دارا بودن معادن غني سنگ آهك خالص و كلينكر مرغوب در سال 1386 اقدام به توليد اين سيمان نموده و موفق به دريافت پروانه كاربرد علامت استاندارد گرديد. اين سيمان حاوی حداقل80 % کلينکر ، حداکثر 15 % سنگ آهک خالص و 5 % سنگ گچ می باشد.

دامنة كاربرد سيمان پرتلند سنگ آهکی

بر اساس استاندارد ملي ايران (شماره 4220) سيمان پرتلند آهكي در تهية ملات و بتن و در كلية موارد ي كه سيمان پرتلند نوع (325-1 ) بكار مي رود ، قابليت كاربرد دارد . كه اين موارد عبارتند از :

 1- ساخت بتنهاي مسلح معمولي جهت بكارگيري در فونداسيون و اسكلت ساختمانها

2- كلية امور بنايي ساختمانهاي معمولي از جمله ديوار كشي ، سيمان كاري ، موزاييك كاري ، سنگ كاري ، كاشي كاري

3- ساخت قطعات پيش ساختة بتني از جمله بلوك ، سنگ فرش ، جداول كنار خيابانها

ويژگيها ی سيمان پرتلند سنگ آهکی

1- قابليت پمپاژ بهتر نسبت به سيمان پرتلند معمولي

2- كارپذيري بهتر نسبت به سيمان پرتلند معمولي

3- نگهداري و حفظ آب بيشتر نسبت به سيمان پرتلند معمولي

پايداري بيشتر نسبت به سيمان پرتلند معمولي در برابر سيكل هاي انجماد و ذوب

 

صادرات سیمان به ترکمنستان

کشور ترکمنستان دارای منابع غنی از نفت و گاز طبیعی است و برای تولیدات خود نیاز به تجهیزات و مصالح دارد. سیمان صادراتی یکی از مهمترین محصولات صادراتی به کشور ترکمنستان می باشد. 

اهمیت صادرات به ترکمنستان، به دلیل وجود نقاط مرزی مشترک که 4 مرز رسمی می باشد، است. بازار ترکمنستان، بازار هدف بسیار مناسبی برای تجار ایرانی می باشد ولی تغییرات لحظه ای قوانین گمرکی ترکمنستان موجب گردیده تجارت با این کشور چالش هایی نیز داشته باشد.

شرکت دشت خزر آماده ی ارسال و صادرات سیمان به کشور ترکمنستان میباشد جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید.

 

turkemnestan.jpg

 

صادرات سیمان به افغانستان

کشور افغانستان از نظر اقتصادی، کشوری وابسته است و اقتصاد، امری مهم در زندگی ساکنین آن است. از این رو افغانستان، یکی از بزرگترین بازارهای صادراتی در همسایگی ایران محسوب می شود. افغانستان بازار هدف کشور پاکستان نیز است ولی ایران با کیفیت بالاتر کالاهای خود، امنیت بیشتر تبادلات و همچنین هزینه تمام شده کمتر، بازار افغانستان را دست خود گرفته است و صادرات آن رو به فزونی است. افغانستان در تمامی کالا، وابسته به سایر کشورها است ولی حجم بالای صادرات از ایران شامل مواد ساختمانی از جمله میلگرد، شیشه ، سیمان و گچ می باشد.

شرکت دشت خزر آماده ی ارسال و صادرات سیمان به کشور افغانستان میباشد جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید.

 

afqanestan.jpg 

 

صادرات سیمان به ازبکستان

کشور ازبکستان با توجه به موقعیت و شرایط سیاسی و جغرافیایی و با گذر از رویدادهای مهم تاریخی، علاوه بر صادرات، واردات بسیاری از کالاها را از کشورهای دیگر پذیرا می باشد. مهمترین محصولات وارداتی آنها، سوخت، مواد شیمیایی و در سال های اخیر محصولات فولادی شامل میلگرد ، سیمان، شمش و سنگ آهن بوده است.

یکی از عوامل مهم و قابل تأمل در صادرات سیمان به ازبکستان، الزامات قانونی کشور ازبکستان می باشد که در قالب گواهی استاندارد اجباری و آنالیز کیفیت سیمان مطرح گردیده است. 

شرکت دشت خزر آماده ی ارسال و صادرات سیمان به کشور ازبکستان میباشد جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید.

 

turkemnestan.jpg 

تماس با ما

شرکت بازرگانی دشت خزر

آدرس: آق قلا - گلستان - ایران

 

تلفن: 34528026-017

فکس: 34529510-017

 

 

 

موبایل

آقای توسلی

+98 9919842770

آقای بهمن قربانی

  +98 9113693239

آقای مصطفی قربانی

+98 9905013824