شرکت بازرگانی بین المللی دشت خزر

گلستان - ایران

x.png +98 17 34528026

x.png +98 17 34529510

 

 

telegram.pngwhatsapp.pngline.png +98 9919842770 آقای توسلی

telegram.pngwhatsapp.pngline.png +98 9113693239 آقای بهمن قربانی

telegram.pngwhatsapp.pngline.png +98 9113693239  آقای مصطفی قربانی 

 

 

تماس با ما

شرکت بازرگانی دشت خزر

آدرس: آق قلا - گلستان - ایران

 

تلفن: 34528026-017

فکس: 34529510-017

 

 

 

موبایل

آقای توسلی

+98 9919842770

آقای بهمن قربانی

  +98 9113693239

آقای مصطفی قربانی

+98 9905013824